Selecteer een pagina

Parkmanagement

Westermaat Campus

Parkmanagement Westermaat Campus

Westermaat Campus is het mooiste Businesspark van de regio. Alle vastgoedeigenaren zijn samen verenigd in de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Campus. Samen met Klapwijk Parkmanagement borgen zij dat hun investering in het vastgoed een toekomstvaste investering is én dat de werknemers werken in een prachtige parkachtige omgeving. 

Bedrijven die zich op Campus gevestigd hebben zijn onder andere Sensata, Trumph, IT2IT, Bilfinger Tebodin, Electromach, Silk-ka, DVEP en vele andere innovatieve bedrijven. Voor het Businesspark is Parkmanagement ingericht zodat de juiste uitstraling van het terrein geborgd blijf.

Doelstelling van het Parkmanagement is het behoud van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Vanuit Klapwijk Parkmanagement wordt het groenonderhoud van de publieke en private ruimte aangestuurd. Zo zorgen we voor een eenduidig en hoge kwaliteitsstandaard. Voor parkeren hebben we specifieke afspraken en voorkomen we overlast van parkeren op de openbare weg. Ook aan de veiligheid is gedacht. Alle panden zijn uitgerust met 2 gebouwcamera’s die gezamenlijk samen met onze beveiliger zorgen voor de veiligheid op ons terrein. Tijdens vorst- en sneeuwperiodes wordt uw parkeerplaats en oprit sneeuwvrij gemaakt. Uiteraard zorgen we ervoor dat de wegen schoon blijven.

De specifieke diensten die door het Parkmanagement aangeboden worden zijn onderverdeeld in een basis- en een pluspakket. Het basispakket is voor alle bedrijven op Westermaat Campus en regelt Klapwijk Parkmanagement namens de Coöperatie. Denk hierbij aan het integrale groenonderhoud, gladheidsbestrijding, collectieve afvalinzameling en collectieve beveiliging.

Duurzaam beheer

De afgelopen jaren hebben we op Westermaat Campus meer ingezet op een duurzaam beheer van de openbare en private buitenruimte. Dat doen we door onder andere:

  N

  bloemenmengsel in te zaaien

  N

  ecologisch beheer toe te passen

  N

  meerdere insectenhotels te plaatsen

  N

  vogelnestkastjes op te hangen.

  We laten ons hierbij adviseren door verschillende deskundigen. Samen werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijvenpark.

  Locatie
  Westermaat Campus ligt in het hart van Twente. De strategische ligging aan de A1 zorgt voor een perfecte verbinding met Duitsland en de rest van Europa.

  Bezoekadres
  Jan Tinbergenstraat 182
  7559 SP Hengelo

  Westermaat Campus