Selecteer een pagina

Parkmanagement

bedrijventerrein Voskuil

Parkmanagement Bedrijventerrein Voskuil

Ondernemers in Oldebroek, gemeente Oldebroek, Bedrijvenkring Oldebroek en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen voor een succesvoller bedrijventerrein De Voskuil in Wezep. Samen met Klapwijk Parkmanagement is eind 2022 Parkmanagement opgestart.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor de economie van de hele gemeente. Maar ambities op het gebied van veiligheid, de energietransitie, bereikbaarheid en leefbaarheid kunnen alleen een succes worden als er samengewerkt wordt. Daarom gaan zojuist genoemde partijen samen parkmanagement op bedrijventerrein De Voskuil opstarten. Harry Hollander en Jankees Klapwijk zijn de trekkers van deze samenwerking. Klapwijk Parkmanagement heeft Harry Hollander ingeschakeld voor de functie van parkmanager. Dit is mede mogelijk door de verkregen subsidie van provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Samenwerking van ondernemers via parkmanagement kent alleen maar winnaars, vandaar dat wij als gemeente dit van harte ondersteunen.”

Parkmanagement staat voor een krachtige samenwerkingsvorm op bedrijventerreinen. Een samenwerking tussen ondernemers en gemeente met als doel het toekomstbestendig maken, houden en door ontwikkelen van het bedrijventerrein. Zodat bedrijven en gemeente verzekerd blijven van een representatieve en veilige werkomgeving. Het resultaat is een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat waardoor het aanwezige vastgoed haar waarde behoudt, waar goede voorzieningen zijn en waar het aangenaam ondernemen en werken is.

Doelstelling van het Parkmanagement is behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit resulteert in de volgende doelen:

 • Het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke acties in het kader van een schoon, veilig en economisch aantrekkelijk bedrijventerrein De Voskuil;
 • Innovatieve methodes onderzoeken die ervoor moeten zorgen dat de uitdagingen die de energie transitie ons biedt niet leidt tot stagnatie bij bedrijven
 • Het behartigen van gezamenlijke belangen bij de overheid en overige instanties;
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
 • Efficiencyvoordelen door middel van collectieve inkoop;
 • Waardebehoud vastgoed door kwaliteit van de omgeving.

 

 

  Harry Hollander

  Locatie
  Bedrijventerrein Voskuil maakt deel uit van het plangebied Wezep-Noord. Het terrein is ingeklemd tussen de Voskuilerdijk en de Rondweg. In het noordwesten wordt het gebied begrensd door de A28, in het zuidoosten door de Zuiderzeestraatweg, de Stationsweg en het pad tussen Stationsweg 5 en 7 en de van Pallandtlaan. In het zuidwesten geven de Heigraaf en sportgebied De Brink de grens aan.