Selecteer een pagina

Parkmanagement

Ondernemend Coevorden

Parkmanagement Ondernemend Coevorden

Vanuit Klapwijk Parkmanagement vullen we sinds 2016 de functie van parkmanagement in voor Ondernemend Coevorden. Voor het bestuur en de werkgroepen voeren we de projecten uit en hebben we – samen met de ondernemers en gemeente – gewerkt aan het slagen van de BIZ. Vanuit parkmanagement zijn we het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers en gemeente over de onderwerpen: Keurmerk Veilig Ondernemen, cameratoezicht en collectieve beveiliging, bewegwijzering, toekomstbestendige bedrijventerreinen en energietransitie, samenwerking rondom het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Financiering parkmanagement

In Coevorden wordt het Parkmanagement gefinancierd van de BedrijfsInvesteringZone. Door de invoering van de BIZ draagt iedere ondernemer op de Coevorder bedrijventerreinen een financiële bijdrage aan de collectieve beveiliging, cameratoezicht, bewegwijzering en parkmanagement.

In 2022 hebben de ondernemers opnieuw massaal voor de verlenging van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) gestemd. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de, door de gemeente Coevorden uitgevoerde, draagvlakmeting. Een meerderheid van 80% van de ondernemers van de bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Het Leeuwerikenveld en Het Europark in Coevorden stemden voor de invoering van de BIZ.

Wat is BIZ
Ondernemend Coevorden is in 2018 gestart met de eerste bedrijven-investeringszone in Coevorden. Wettelijk is vastgelegd dat deze telkens voor een periode van 5 jaar ingevoerd kan worden en loopt december 2022 af. Het doel van deze investeringszone is de bedrijventerreinen van Coevorden economisch versterken. Hierbij is ingezet op collectieve beveiliging, bewegwijzering, een netter bedrijventerrein, meer saamhorigheid, betere belangenbehartiging en het blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen.

Hoe werkt BIZ
Met de invoering van de BIZ gaat iedere ondernemer op de Coevorder bedrijventerreinen een financiële bijdrage leveren. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand van de ondernemer en wordt door de gemeente Coevorden geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage zal vervolgens overgemaakt worden aan Ondernemend Coevorden. Deze gebruikte de financiële middelen voor bovengenoemde doeleinden. De bijdrage van ondernemers zal 0,13% van de WOZ-waarde tot een maximum van €1.300,- per jaar bedragen.

    Locatie
    Krimweg 34a
    7741 KJ Coevorden