Selecteer een pagina

Privacy
statement

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Jankees Klapwijk

Directeur eigenaar Klapwijk Parkmanagement

Privacy statement

Bij Klapwijk Parkmanagement hechten we er veel waarde aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Dit privacy statement, tezamen met de gebruiksvoorwaarden van onze website en elk ander document waarnaar wordt verwezen op onze website, vormen de basis waarop wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, verwerken. Leest u alstublieft het onderstaande zorgvuldig door om uzelf te informeren over onze visie op uw persoonsgegevens, het gebruik daarvan en de wijze waarop wij de gegevens verwerken.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Klapwijk Parkmanagement B.V., gevestigd aan de Jan Tinbergenstraat 182-184, 7559 SP te Hengelo, Kamer van Koophandel nummer 08166224.

DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Klapwijk Parkmanagement verwerkt uw persoonsgegevens enkel met de volgende doelen:

  • Om contact met u op te nemen indien u ons een vraag heeft gesteld;
  • Om u te voorzien van informatie, producten en/of diensten waar u – of iemand anders namens u – ons om heeft verzocht;
  • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomsten;
  • Om het mogelijk te maken dat u gebruik maakt van onze interactieve diensten indien u dat wenst;
  • Om u te informeren over aanpassingen van onze dienstverlening.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan Klapwijk Parkmanagement. U heeft altijd de mogelijkheid om in dergelijke gevallen uw algemene bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen zodat we alsnog de mogelijkheid hebben om de bovenstaande doelen te vervullen.

DERDEN

Klapwijk Parkmanagement maakt gebruik van ICT systemen waardoor uw gegevens door de leveranciers van deze systemen worden verwerkt. Met deze leveranciers sluiten wij overeenkomsten en treffen wij maatregelen die de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

Anders dan het bovengenoemde geval deelt Klapwijk Parkmanagement uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten contracten. Derden waar u dan aan kunt denken zijn bijvoorbeeld energieleveranciers, meetbedrijven of andere marktpartijen.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die Klapwijk Parkmanagement verwerkt worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld.

UW RECHTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. U kunt uw recht in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitoefenen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Dit privacy statement beschrijft uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens door Klapwijk Parkmanagement en geldt uitdrukkelijk niet voor de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden, waar mogelijk naar wordt doorverwezen. Raadpleeg de eigen privacy statements van die betreffende websites voor verdere informatie.

COOKIES

Een ‘cookie’ is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan, zodat u reeds eerder ingevoerde informatie niet nogmaals hoeft te verstrekken. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren zal het merendeel van deze website gewoon voor u toegankelijk blijven. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet (geheel) goed functioneren.

BEZOEKERSGEDRAG

Klapwijk Parkmanagement houdt, uitsluitend in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van deze website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kunnen we de inrichting van deze website alsmede de dienstverlening aan de deelnemers verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website worden gezet.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT

Klapwijk Parkmanagement behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. De actuele versie van ons privacy statement is altijd op deze plek terug te vinden.

KLACHTEN

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Klapwijk Parkmanagement uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard stellen wij het op prijs indien u eerst contact met ons opneemt om zo spoedig mogelijk tot een wenselijke oplossing te komen.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over dit privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Klapwijk Parkmanagement bekend zijn, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 182-184,
7559 SP Hengelo

T 074 250 55 63
E info@klapwijkparkmanagement.nl
F 085 210 05 79

Statutaire zetel Hengelo
KvK-nummer 08201058